fbpx

Pallo ei lennä ja selkään sattuu! – Mitä on Movement Fysioksen golf-fysioterapia?

Fysioterapeutit ovat lähtökohtaisesti terveydenhuollon ammattilaisia. Urheilumaailmassa fysioterapian ongelmaksi muodostuu usein se, että olemme vähän turhankin nopeasti käsinemme urheilijassa kiinni. Olemme vähän liiankin kiinnostuneita objektiivisesta kudosten tilanteen mittaamisesta ja tutkimisesta. Movement Fysios tekee tiivistä yhteistyötä Ringside Golfin valmentajien kanssa. Pyrimme yhteistyössä siihen, että hoidamme, kuntoutamme ja valmennamme pelaajaa emmekä vammaa, josta pelaaja kärsii.

Fysioterapian näkökulmasta seuraavat asiat nousevat aivan oleellisiksi kysymyksiksi:

  1. Onko pelaaja viime aikoina treenannut, lyönyt palloja tai pelannut aiempaa enemmän? Onko pelaajan rutiineissa tapahtunut muutoksia? Onko aloitettu pitkän tauon jälkeen tai jopa kokonaan ilman aiempaa kokemusta lyömään satoja palloja viikossa matolta?
  2. Onko tekniikka muuttunut / onko sitä muutettu viime aikoina? Onko pelaaja tavallisesti käyttänyt autoa mutta nyt käyttääkin työntökärryä tai jopa kantaa bägiä?
  3. Onko pelaaja lyönyt esim. puun juureen tai bunkkerin reunaan, kipeyttänyt selkää nostaessaan jotain painavaa, lyönyt huonon lyönnin paksusta raffista tai yrittänyt lyödä jumalattoman lujaa pitkällä par 5:lla?
  4. Onko pelaaja vaihtanut välineitä ja samalla tehnyt svingimuutoksia?

   Toki kipeytymisen tai vammautumisen syitä on vaikka kuinka paljon edellisen listan ulkopuoleltakin mutta varsin usein pelaaja tuo esiin muutoksia tavassaan käyttää kehoa, ei ehkä niinkään mitään tiettyä spesifiä laukaisevaa tekijää. Jotta kivun tai vammautumisen syy löytyy, tarvitaan pyhää kolminaisuutta, jossa keskustelevat pelaaja, valmentaja ja fysioterapeutti. Se, että fysioterapeutti yrittää sooloilla hienon kudosperäisen hoitosuunnitelman kanssa, ei useinkaan tuota tulosta.

   Varsinkin kilpajunioreiden ja kilpapelaajien kohdalla tähdennämme harjoituspäiväkirjan pitämistä, aivan kuten muidenkin urheilulajien harjoittelussa ja valmennuksessa. Päiväkirjoista saa hyvää dataa lyötyjen pallojen määrästä, treenin intensiteetistä, treenaamiseen käytetystä ajasta, lähipeliharjoittelun määrästä jne. Näiden tietojen avulla voidaan ennalta ehkäistä varsinkin junioreiden treenipiikkejä ja sitä kautta mahdollisia rasitusvammoja

Fysioterapian kannalta 3 fysiikkaharjoittelun erityiskohdetta:

 1. Rintakehä
  • Valtaosa svingissä vaadittavasta vartalon kierrosta eli rotaatiosta tapahtuu rintakehän nivelistöstä. Useimmiten puuttellisen rintakehän rotaation kompensaatio pyrkii tapahtumaan lannerangasta, mikä aiheuttaa paitsi huonoa tekniikkaa, myös selän kuormittumisen epäoptimaalisesti ja kipeytymisriskin.
 1. Lonkat
  • Hyvä lonkkien sisä- ja ulkokierto ovat ensiarvoisen tärkeitä hyvän ja liikeradaltaan täyden svingin kannalta. Ilman riittävää lonkkien kiertosuunnan liikkuvuutta alaraajan optimaalinen kuormittuminen, painonsiirto svingissä sekä läpilyöminen eivät yksinkertaisesti ole mahdollisia. 
 1. Olkapäät ja hartiarengas
  • Olkapäät ja hartiarengas (lapaluu-olkaluu-solisluu -kompleksi) muodostavat golfissa hyvin lajispesifin dilemman liikkuvuusvaatimuksille.  Oikeakätisellä pelaajalla vaaditaan oikeasta olkapäästä paljon enemmän ulkokiertoa vasempaan olkapäähän verrattuna. Sen sijaan vasemmasta olkapäästä vaaditaan runsaasti adduktio- eli lähennysliikettä (vasen käsi tulee backsvingissä voimakkaasti eteen – ristiin), jota taas oikeasta olkapäästä ei tule läheskään niin voimakkaasti. 

 

 

Pelaajan fyysisten ominaisuuksien ja rajoittuneisuuksien ymmärtäminen

Pyrimme yhdessä pelaajan kanssa tekemään kahta asiaa:

 • rakentamaan svingin, joka sopii hänen keholleen
 • parantamaan fyysisiä ominaisuuksia, jotta halutunlainen svingi mahdollistuu

Pyrimme yhdessä valmennuksen kanssa rakentamaan jokaiselle pelaajalle vahvan, urheilullisen perustan. Näin pelaajan keho kykenee ottamaan vastaan svingin niihin kohdistaman rasituksen. Silloin terveet ja kivuttomat kierrokset lisääntyvät väkisinkin. Hyvän svingin vaatimukset fysioterapian näkökulmasta ovat kiteytettynä:

 • voima
 • liikkuvuus
 • stabiliteetti
 • urheilullisuus

Movement Fysioksen rooli Ringside Golfin golfvalmennuksessa on ennen muuta akuuttien ja kroonisten vaivojen selvittely ja hoito, kuntoutus sekä voima- ja fysiikkaharjoittelun ohjaavana ja konsultoivana tahona toimiminen. 

Movement Fysios Ringside Golfin junioreiden tukena

Tulevana syksynä ja talvena Movement Fysios testaa Ringside Golfin junioriryhmissä harjoittelevia pelaajia. Testien pohjalta luodaan ryhmä- ja yksilötasolla oheisharjoitteluohjelmat pelaajille. Taustalla on niin valmentajien kuin fysioterapeuttienkin halu viedä seuran junioritoimintaa kohti kokonaisvaltaisempaa urheilullisuutta ja valmennuskokonaisuutta. 

Antti Marttinen
Fysioterapeutti OMT, urheilufysioterapeutti
Movement Fysios

 

Jaa tämä: