fbpx

Työfysioterapia

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän ergonomiaa, fyysistä työ- ja toimintakykyä sekä työssä kuormittumista. Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu hyvinvointia edistävien työvälineiden ja -tilojen sekä valmennusten suunnitteluun ja kehittämiseen. Työfysioterapeutti arvioi fyysistä toimintakykyä suhteessa työntekijän ominaisuuksiin, voimavaroihin ja työn kuormitukseen. Yleensä ensimmäinen käynti työfysioterapeutille on työfysioterapeutin vastaanotolla ja työpaikkakäynnit sovitaan tarpeen mukaan työterveyslääkärin kanssa, tarvittaessa koko organisaatiolle. Työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähetteellä työfysioterapeutin antama ohjaus, neuvonta ja työpaikkakäynnit ovat osa lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.

 

FMS

Functional Movement Screen eli FMS-liikehallintatestaus on toiminnallisen liikkuvuuden kartoitus. Testissä on määritelty pisteraja, jonka alle jääminen ennustaa kohonnutta riskiä rasitusvammoille, tuki- ja liikuntaelinoireille sekä niistä johtuville sairauspoissaoloille. FMS-testaus auttaa suunnittelemaan toiminnallista harjoittelua ja sen perusteella voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti työfysioterapeutin neuvontaa ja ohjausta siitä eniten hyötyville.

FMS-testausta voi käyttää esimerkiksi kartoittamaan organisaation kohderyhmän riskiä fyysisen toimintakyvyn uhalle. Lisätietoja FMS-liikehallintatestauksesta saa Movement Fysioksen työfysioterapeutti Antti Marttiselta, antti@movementfysios.fi