Milloin nuori urheilija tarvitsee fysioterapeutin tekemän lihastasapainokartoituksen?

Ainakin silloin, kun nuoren kasvupyrähdys on kesken ja iso harjoittelumäärä kuormittaa kroppaa. Lihastasapainokartoitus on apu harjoittelun suunnitteluun ja jaksotukseen. Fysioterapeutin tekemä lihastasapainokartoitus on myös tuki valmentajille. Seuroista kontaktoidaan Movement Fysioksen fysioterapeutteja  ja yleisin kysymys on:

”miten fysioterapeutti voisi auttaa koko joukkueen toimintaa?”

Fysioterapeutin ydinosaamista urheilussa ovat:

– vammojen ennaltaehkäisy, 

– akuutti hoito, 

– kuntoutus 

– suorituskyvyn parantaminen. 

Lihastasapainokartoitus on kelpo työkalu urheilijan lähtötilanteen selvittämiseen. Hyvin tehdyn lihastasapainokartoituksen avulla saadaan selville ne urheilijan kehittämisen osa-alueet, joihin erityisesti vammautumisen ehkäisemisen ja jo tapahtuneiden vammojen hoidon näkökulmasta tulee panostaa.  Fysioterapeutti voi siis vaikuttaa vammojen vähenemiseen erityisesti yksilötasolla ja sitä kautta vaikuttaa koko joukkueen suorituskyvyn paranemiseen. 

 

Movement Fysioksen Urheilijan KuntoutusKymppi nuoren urheilijan tueksi

Nuoren urheilijan jokainen rasitusvamma on turha ja valtaosa niistä on ennaltaehkäistävissä oikeanlaisella harjoittelulla. Henkilökohtaiseen, ohjattuun oheisharjoitteluun olemme luoneet Urheilijan KuntoutusKymppi -paketin, jota voi hyödyntää niin ennaltaehkäisevänä fysioterapeutin ohjaamana  harjoittelukokonaisuutena tai mahdollisen vammatilanteen jälkeen kuntoutuksellisena harjoitteluna.

Urheilijan KuntoutusKymppi alkaa aina alkuhaastattelulla sekä urheilijoihin erikoistuneen fysioterapeutin tekemällä lihastasapainokartoituksella. Varsinkin kasvupyrähdyksen aikaan samassa joukkuessa saattaa olla pelaajia, joiden painoero on lähemmäs 30kg ja pituuseroakin on kymmeniä senttejä. Yksilöllinen lihastasapainokartoitus mahdollistaa KuntoutusKympin alkuvaiheessa jokaisen urheilijan kohtaamisen kasvotusten. Yksilöllinen harjoitusohjelma sekä esimerkiksi joukkueurheilutapauksessa yhteiset fysiikkatreenit ovat työkaluja lihastasapainokartoituksen avulla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Tyypillinen Urheilijan Kuntoutuskymppi etenee esimerkiksi näin:

  • Urheilufysioterapeutin vastaanottokäynti jonkin kiputilan tai vaivan takia
  • Tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatiokäynti, jos epäillään esim. kuvantamista vaativaa tutkimusta
  • Lihastasapainokartoitus ja yksilöllisen harjoitusohjelman laadinta laji ja mahdollinen vamma huomioiden
  • Ohjatut harjoituskerrat, harjoitusohjelman päivittäminen tilanteen edistymisen mukaan sekä entistä ehompana lajiin palaaminen

Movement Fysioksen lihastasapainokartoitus tai Urheilijan KuntoutusKymppi yksilöille ja seuroille 

Soita tai varaa meiltä aika tapaamiseen kasvotusten tai etänä. Voit kysyä ja kartoittaa mielestäsi olennaisimmat kohdat yhteydenoton aikana. Lihastasapainokartoitukset tehdään seuroille Movement Fysioksen tiloissa tai seuran omassa toimipisteessä. Sama pätee myös Urheilijan KuntoutusKymppiin. Yksittäiset urheilijat saavat selkokielisen ja omatoimista harjoittelua opastavan palautteen lihastasapainokartoituksessa käytyään. Parhaimmillaan lihastasapainokartoitus toimii lajia tukevan harjoittelun tavoitteellisena ja seurattavana työkaluna.

Soita ja kysy lisää!

Kysy lisää Urheilijan KuntoutusKympistä ja urheilufysioterapiasta 044-244 2266 tai antti@movementfysios.fi

 

Jaa tämä: