Tuki- ja liikuntaelinongelmissa fysioterapia on etsinyt suuntaansa. Olemme pyrkineet hoitamaan spesifejä vaivoja spesifein keinoin. Harmi vaan, että vaivojen tarkka lokerointi harvoin onnistuu ja näin ollen hoidon kohdistuminen juuri kyseessä olevaan spesifiin vaivaan voi olla jopa varsin epätodennäköistä.

Movement Fysioksella lähestymistapamme on kokonaisvaltainen. Emme ajattele fyysistä kehoa psykososiaalisesta viitekehyksestä erillisenä asiana. Vain hyvin harvoin ongelmat ovat joko fyysisiä tai psykososiaalisia. Itse asiassa, useimmiten fyysisiin ongelmiin liittyy varsin vahvasti psykologinen aspekti. Hoidon ja kuntoutuksen tulos voi olla heikohko ellemme huomioi ongelmien monitahoisuutta.

Tuki- ja liikuntaelinongelmia on tavattu tutkia ja hoitaa biologisina ongelmina. Erilaiset fyysisten rakenteiden poikkeavuudet ovatkin ilman muuta iso osa ongelmaa. Poikkeamat ilmenevät kuvantamistutkimuksissa, joiden ongelma on siinä, että ihmisen pitää ne kuitenkin viime kädessä tulkita. Se suurin kysymys lienee, missä määrin näitä fyysisiä muutoksia voidaan kuntouttaa ja ennaltaehkäistä.

Tie Movement Fysioksen avaamiseen on ollut pitkä sekä kivinen ja ilman mahtavia ihmisiä ympärillämme tämä ei olisi onnistunut mitenkään joten kiitos ja kummarrus Isabella Anderson, Elina Witt, Arto Marttinen, Peter Engman ja tietysti Linda Kovanen.

Movement Fysioksella kohtaamme ihmisen ihmisenä joten tervetuloa – juuri sellaisena kuin Sinä olet!

 

Antti Marttinen
fysioterapeutti OMT

Jaa tämä: